O nas

Nasz zespół specjalistów tworzą:

Sylwia Baranowska ? oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta Biofeedback

Marlena Grajek ? oligofrenopedagog, doradca zawodowy, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta Biofeedback

Agata Magdzicka-Banach ? surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta Biofeedback

Magdalena Majchrzak– neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback

Anna Ordziejewska ? oligofrenopedagog, logopeda

Joanna Różycka ? oligofrenopedagog, logopeda, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback, terapeuta ręki

Monika Skrzypek ? neurorehabilitant , terapeuta SI, oligofrenopedagog

Marta Szymanowska ? oligofrenopedagog, neurorehabilitant, terapeuta SI

Małgorzata Karbowiak ? psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy.

Agata Kopczyńska ? oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.