O nas

Nasz zespół specjalistów tworzą:

Sylwia Baranowska – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta Biofeedback

Marlena Grajek – oligofrenopedagog, doradca zawodowy, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta Biofeedback

Agata Magdzicka-Banach – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta Biofeedback

Magdalena Majchrzak– neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback

Anna Ordziejewska – oligofrenopedagog, logopeda

Joanna Różycka – oligofrenopedagog, logopeda, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback, terapeuta ręki

Monika Skrzypek – neurorehabilitant , terapeuta SI, oligofrenopedagog

Marta Szymanowska – oligofrenopedagog, neurorehabilitant, terapeuta SI

Małgorzata Karbowiak – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy.

Agata Kopczyńska – oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.